Prijava

Prijavite se!

Ispunite prijavu i sudjelujte u 3. ZORH susretu. Prijave su otvorene do 08. travnja 2022. godine.

Kotizacija će za rane prijave (do 25. ožujka 2022.) iznositi 500 kn, za kasne (do 8. travnja 2022.) 700 kn.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija su oslobođeni kotizacije. Molimo studente da pošalju potvrdu na zorh@ktf-split.hr .

Uplate na IBAN fakulteta: HR5224070001100578577
Poziv na broj: HR00 6631-6011-2021

Upute za pisanje sažetka: SAŽETAK


    PasivnoAktivno-usmeno izlaganjeAktivno-postersko priopćenje